Header Image
Senast besökta
  • Print
  • Share

Nyheter

Här hittar du information och nyheter som kan vara nödvändigt att veta inför viktiga affärsbeslut.

 

Domar från Högsta förvaltningsdomstolen i oktober 2017 Asbjörn Eriksson 2017-10-31
den 1 november 2017

 

Tidpunkten för beskattning av avverkningsuppdrag har varit en öppen fråga även om Skatteverket har ansett att beskattningen ska ske vid avtalstidpunkten. Nu har HFD i mål nr. 4939-16 och 4939-16 klargjort att beskattning ska ske först efter inmätningen av virket. I mål nr. 6322-16 har HFD åter slagit fast att den svenska skattelagstiftningen inte helt har anpassats till de krav som medlemskapet i EG kräver. Den här gången gäller det utdelning på onoterade aktier, som ska beskattas med 25 procent oavsett om utdelningen härrör från Sverige eller ett annat EU-land. I mål nr. 134-17 m.fl. belyser domstolen den s.k. utredningsregeln för näringsbetingade andelar. Utöver de här refererade domarna har HFD tagit ställning i ett mål (överklagat förhandsbesked) som avser gåva av en familjestiftelse. Den bedöms ha marginellt intresse och behandlas inte här.

 

 

Kontakta gärna något av våra svenska kontor: