Header Image
Senast besökta
  • Print
  • Share

Nyheter

Här hittar du information och nyheter som kan vara nödvändigt att veta inför viktiga affärsbeslut.

 

Domar och förhandsbesked i januari 2018 Av Asbjörn Eriksson
den 29 januari 2018

 

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, Mål nr 4301-17, har medfört att Skatteverket numera – t.o.m. retroaktivt - anser att bidrag till golf, segling, ridning m.m. kan utgöra skattefria förmåner. HFD:s mål nr 3547-16 och 3544-16 ger vägledning när det gäller frågan om grov oaktsamhet vid företrädaransvar. I två förhandsbesked understryks bl.a. vikten av att inte behålla permanentbostad i Sverige efter en utflyttning. Slutligen behandlas uttagsbeskattning för dispositionsrätt till en golfbana som en allmännyttig förening har hyrt ut till ett eget bolag. Förhandsbeskeden avgjordes i december 2017 men publicerades först den 4 januari 2018. Utöver de förhandsbesked som behandlas i artikeln har Skatterättsnämnden lämnat besked i en fråga om FoU-bidrag.

 

 

Kontakta gärna något av våra svenska kontor: