Header Image
Senast besökta
  • Print
  • Share

Nyheter

Här hittar du information och nyheter som kan vara nödvändigt att veta inför viktiga affärsbeslut.

 

Skatteavgöranden sommaren 2017 Asbjörn Eriksson 20170829
den 30 augusti 2017

 

Aktiviteten hos Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har av naturliga skäl gått på sparlåga under sommarmånaderna. Av de förhandsbesked och domar som ändå har meddelats redovisas i artikeln några som kan anses vara av större intresse. I två förhandsbesked behandlas i vilken omfattning omvandling av aktier ska anses utgöra skattepliktig avyttring. Anställdas förvärv av aktier i arbetsgivarens bolag utan vederlag kan antingen vara en skattefri gåva eller ses som ersättning för utfört arbete. Till den rikhaltiga praxis som finns fogas här ytterligare tre avgöranden från HFD. Slutligen redovisas en dom från HFD angående den skatterättsliga klassificeringen av en solcellsanläggning. Utgången av målet är inte i linje med ambitionen att stimulera produktion av alternativ energi.

 

 

Kontakta gärna något av våra svenska kontor: