Header Image
 • Print
 • Share

2012

In 2012 our experts covered the following themes:

 • "Kontrahent nie spłaca długów - jak egzekwować należności na drodze sądowj?" - Dziennik aglomeracj gorzowskiej, autor Michał Szalak
 • "Czas rozpocząć przygotowania do zamknięcia roku" - Dziennik aglomeracji gorzowskiej, autor Marta Cyganik
 • "Warto się upewnić, czy raport nie podlega rewizji" - Dziennik Gazeta Prawna, Rachunkowość i Audyt, autor Agnieszka Koperska
 • "Dobry sposób na nierzetelnych kontrahentów - dochodzenie długu na drodze sądowej" - Gazeta Współczesna
 • "Zamknięcie roku - czas zacząć przygotowania" - Biuletyn Głównego Ksiegowego, autor Marta Cyganik
 • "Amortyzacja podatkowa a amortyzacje bilansowa" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Wolfgang Stanclik
 • "Gdy nasz partner biznesowy nie reguluje na czas należności" - Głos Wielkopolski
 • "Inwentaryzacja środków trwałych" - Gazeta MŚP, autor Marta Cyganik
 • "Jak egzekwować długi bez wchodzenia na drogę sądową?" - Dziennik aglomeracji gorzowskiej, autor Michał Szalak
 • "Jak wygląda procedura potwierdzenia sald?" - Rzeczposoplita, Prawo i Praktyka, autor Agnieszka Koperska
 • "Konsekwencje przyjęcia uproszczonych zasad ewidencyjnych dla niskocennych środków trwałych" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Agnieszka Koperska
 • "Można zmienić plan kont" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Michał Szalak
 • "Przekonaj sąd do swoich racji" - Puls Biznesu
 • "Różnice kursowe przy mnogości różnych pieniędzy" - Rzeczpospolita, Prawo i praktyka, autor Michał Szalak
 • "Współnik nie chce płacić? - Oddaj sprawę do sądu" - Głos Wielkopolski
 • "Możliwość ustalania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Monika Byczyńska
 • "Podatek odroczony - dlaczego warto go liczyć nawet jeśli nie mamy takiego obowiązku?" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Katarzyna Minakowska
 • "Remont, czy ulepszenie środka trwałego?" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Monika Byczyńska
 • "Mini salony? Jeszcze nie teraz" - Dealer
 • "Przeprowadzenie spisu w cyklu jednorocznym pozwala efektywniej zarządzać procesem zamówień i dostaw" - Dziennik Gazeta Prawna, Rachunkowość i Audyt, autor Michał Szalak
 • "MPŚ po faktoring sięga niepewnie" - Gazeta MŚP, autor Benita Wysocka
 • "Czy w prawie podatkowym i rachunkowym sa takie same zasady?" - Rzeczpospolita, Prawo i Praktyka
 • "Elektroniczne dokumenty nie muszą być drukowane" - Dziennik Gazeta Prawna, Rachunkowość i Audyt, autor Michał Szalak
 • "Jak opracować dokumentację cen transferowych?" - Biuletyn Głównego Księgowego, autor Monika Byczyńska
 • "Jakie są skutki nadmiernych uproszczeń w księgowości?" - Rzeczpospolita, Prawo i Praktyka, autor Agnieszka Koperska
 • "Papierowe faktury wciąż trzymają się mocno, ale e-faktura przybywa" - Głos Wielkopolski
 • "Wyjście z dołka po czesku" - Dealer, autor Michał Wąsik
 • "Ile części sprzedajesz na roboczogodzinę?" - Dealer, autor Michał Wąsik
 • "Ujawniane błędy trzeba odpowiednio skorygować w księgach rachunkowych" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Monika Byczyńska
 • "Rewidenci sprawdzą sprawozdania SKOK" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Nie można poprawić bieżącego wyniku nieprawidłowo korygując lata poprzednie" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Michał Szalak
 • "Rok obrotowy niekoniecznie musi kończyć się 31 grudnia" - Rzeczpospolita, autor David J. James
 • "Sprawozdania po raz ostatni będą w Monitorze Polskim" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Konieczna będzie ewidencja środków otrzymanych z UE" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jakie korzyści niesie dla firmy audyt" - Gazeta MŚP, autor David J. James
 • "Opłaty za naukę można czasem wpisać w koszta" - Głos Pomorza
 • "E-faktura musi być autentyczna" - Puls Biznesu, autor Agnieszka Koperska
 • "Faktura proforma: czym jest i jakie ma zastosowanie?" - Wiadomości Handlowe, autor Monika Byczyńska
 • "E-faktura nadal w niełasce" - Home & Market
 • "Audytor jak lekarz" - Gazeta Finansowa, autor David J. James
 • "Nie można przesłać e-sprawozdań" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "E-faktura musi być autentyczna" - Modern Office Manager
 • "Jak w sprawozdaniu wykazać zwrócone wadium?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James
 • "Minister skarbu wymaga w sprawozdaniach finansowych danych w złotych i groszach" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak przedsiębiorstwo powinno przedstawić pozycję rachunku zysków i strat" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James
 • "Jak wykazać dotację na zakup i modernizację sprzętu" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Agnieszka Koperska
 • "Przy rozliczaniu podatku uwzględnia się kwoty netto" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Audyt wewnętrzny a dobre praktyki" - Gazeta Finansowa, autor Agnieszka Koperska
 • "Faktura proforma to nie dowód transakcji" - Puls Biznesu
 • "Jak się bronić przed niewypłacalnym partnerem gospodarczym" - Rzeczpospoilta, autor David J. James
 • "Czy w sprawozdaniu wykazywac dane z groszami" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Michał Szalak
 • "W jaki sposób oszacować wartość rezerwy utworzonej na naprawy gwarancyjne" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Michał Szalak
 • "Naprawa finansów firmy wymaga dobrej ewidencji" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "E-faktury -warto wiedzieć, jak je przechowywać" - Głos Szczeciński


We use cookies on this website to give you the very best experience. You can change your cookie settings at any time using your browser settings. To find out more see our cookies policy