Header Image
 • Print
 • Share

2011

Poniżej tematy, na które nasi eksperci wypowiadali się w 2011 r.:

 • "Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Spółki nie aktualizują wartości posiadanych zapasów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Spółkę ze stratą też trzeba skonsolidować" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Księgowy musi wiedzieć o sprawach sądowych spółki" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Ugoda jak wyrok sądowy" - Puls Biznesu
 • "Umowa decyduje o ujawnieniu aktywów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak w bilansie ująć nadpłatę kontrahenta?" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Podatek księguje się do 31 stycznia" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Czy materiały i środki trwałe można zinwentaryzować 30 listopada?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Bogumiła Szwarc
 • "Deweloper otrzyma inne zasady rozliczeń" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Nie należy stosować amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych" - Rzeczpospolita, Monika Borczyńska
 • "Co zrobić, jeżeli nie został wydrukowany raport kasowy?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Monika Byczyńska
 • "Nowa instrukcja inwentaryzacji ograniczy popełnianie błędów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Audyt śledczy sprawdzi księgowego" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Komisje przeprowadzą spis z natury w firmie" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć promesę?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Benita Wysocka
 • "Rachunek z e-maila przechowujemy przez pięć lat" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Sprawozdanie musi trafić do KRS" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak ująć w księgach rachunkowych lokatę krótkoterminową?" -Dziennik Gazeta Prawna, autor Monika Byczyńska
 • "Księgi trzeba zgłosić w CEIDG-1" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Serwera nie trzeba zgłaszać w NIP-2" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Księgowy musi zamknąć miesiąc przed urlopem" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak w sprawozdaniu finansowym ująć zaliczkę na poczet leasingu?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James
 • "W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kredyt w walucie obcej?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James