• Print
 • Share

Audyt wewnętrzny

 

Wyższa jakość organizacyjna w przedsiębiorstwie

Audyt wewnętrzny to ochrona własnego biznesu i wsparcie jego rozwoju. Wczesna reakcja, otwarta komunikacja oraz pragmatyczne podejście w stosunku do rozwiązywania problemów w organizacji, to jedne z podstawowych metod, jakie stosuje Crowe Horwath podczas przeprowadzanych audytów. Wierzymy, że dobrze prowadzony audyt to wartość dodana dla organizacji. Audyt powinien być rozpatrywany z perspektywy potencjalnego zysku, a nie kosztu.

Jeśli w firmie zaobserwować można:

 • Nieoczekiwane straty spowodowane błędami proceduralnymi
 • Odstępstwa od ustalonych zasad
 • Niejasność wewnętrznych procedur
 • Brak standaryzacji
 • Spadek jakości wykonywanych czynności
 

Proponujemy przeprowadzenie audytu procesu lub audytu obszaru działalności.

Rozwiązania

Nasze doradztwo obejmuje:

 • Analizę istniejących rozwiązań organizacyjnych tj. Strategii, kluczowych procesów i procedur, zarówno zarządczych, jak i operacyjnych
 • Badanie zgodności realizowanych procesów z wewnętrznie obowiązującymi standardami i procedurami
 • Raportowanie statusu przestrzegania obowiązujących wewnętrznie standardów i procedur, jak również wskazanie wykrytych nieprawidłowości, słabości oraz ryzyk
 • Rekomendację zmian, które powinny zostać wdrożone, w celu optymalizacji rozwiązań operacyjnych i zarządczych oraz wyeliminowania nieprawidłowości
 • W zależności od potrzeb naszych Klientów, wspomagamy wdrażanie rekomendowanych przez nas zmian.
 

W ramach wdrożenia audytu wewnętrznego oferujemy:

 • Zidentyfikowanie obszarów do optymalizacji
 • Wsparcie w organizacji funkcji Audytu Wewnętrznego w obrębie organizacji, polegające na:
  • Wsparciu w budowie zespołu bądź funkcji audytu wewnętrznego
  • Wdrożeniu narzędzi kontrolnych
  • Analizie kluczowych obszarów organizacji, szczególnie narażonych na potencjalne ryzyko
  • Opracowaniu zakresu i harmonogramu, prac Audytu Wewnętrznego
 • Przegląd i ocenę istniejącej funkcji Audytu Wewnętrznego celem usprawnienia działań
 • Świadczenie regularnej usługi Audytu Wewnętrznego i powierzenie nam realizacji niniejszej funkcji.
 

Korzyści

Audyt wewnętrzny pozwala na:

 • Identyfikację i wyeliminowanie nieprawidłowości ze struktur organizacyjnych, procedur i procesów
 • Minimalizację ryzyka, dotyczącego działalności operacyjnej firmy
 • Wzrost jakości zarządzania organizacją
 • Optymalizację wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
 • Wzmocnienie kontroli wewnętrznej
 • Wdrożenie wewnętrznych procedur w celu usprawnienia działalności w firmie.
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze konsultingu skontaktuj się z

  Maciejem Krzekotowskim

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk