Header Image
 • Print
 • Share

Outsourcing usług księgowych

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność (start up), czy już funkcjonuje na rynku i niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i świadczone z zaangażowaniem.

Pracujemy zarówno z wykorzystaniem systemów wdrożonych w Crowe Horwath (SAP, IFS, Exact), jak również na dowolnym systemie wdrożonym i wykorzystywanym przez Klienta.

System ERP IFS wdrożyliśmy - jako jedyni na rynku - w obliczu zwiększonych wymagań stawianych firmom świadczącym usługi outsourcingu. ERP IFS oprócz podstawowych funkcji finansowo-księgowych dostosowanych do potrzeb naszych klientów wspiera rozwój firm w kraju i za granicą poprzez:

 • skalowalność dostosowaną do wielkości firmy
 • dostępność w licznych wersjach językowych i wsparcie przedsiębiorstw w wielu krajach
 • zapewnienie bezkonkurencyjnego wsparcia logistycznego
  i zarządzania zleceniami
 • integrację z zewnętrznymi systemami logistycznymi, przetwarzania dokumentów oraz innymi aplikacjami
 • integrację z systemem bankowym i zapewnienie dwukierunkowego transferu danych elektronicznych
 • zapewnienie najwyższego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych
 • całodobowy, bezpieczny, zdalny dostęp do danych
 • kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych
  i pakietów konsolidacyjnych
 • optymalizację procesów księgowych i zapewnienie terminowego dostarczenia danych finansowych

Poniżej prezentujemy szczegółową listę naszych usług z zakresu outsourcingu księgowości:

Prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich oraz MSSF/MSR  

Przygotowanie raportów dla GUS

  Weryfikacja księgowań
         

Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych (US, GUS, itp.)

 

Przygotowanie deklaracji VAT / VAT UE

  Przygotowanie raportów dla NBP
         

Przygotowywanie przelewów

 

Wsparcie przy wdrożeniu systemu księgowego

  Wyliczenie zobowiązania CIT
         

Wystawianie faktur

 

Przygotowanie raportu dla Zarządu zgodnie z wymaganiami Klienta (w tym skonsolidowanych raportów)

  Opracowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości
         

Przygotowanie deklaracji CIT

  Przygotowanie sprawozdania finansowego jednostowego lub skonsolidowanego wg przepisów polskich   Windykacja należności
         

Opracowanie formatu raportu dla zarządu

  Przygotowanie innych deklaracji (PCC, DT-1, DN-1, IFTR, itp.)   Prowadzenie rejestru VAT
         
Wsparcie podczas audytu   Przedstawiciel podatkowy   Przygotowanie INTRASTAT
         
Przygotowanie sprawozdania finansowego jednostkowego lub skonsolidowanego wg standardów MSSF / US GAAP   Wsparcie podczas kontroli podatkowej   Przegląd ksiąg rachunkowych
         
High level review (szybki przegląd księgowej sytuacji firmy)   Przegląd księgowo-podatkowy   Przegląd efektywności działu finansowo-księgowego


Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze outsourcingu księgowego skontaktuj się z


Małgorzatą Dobrowolską

Wyślij e-mail • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk