Crowe Horwath – det unika alternativet

Crowe Horwath är ett av Sveriges ledande medelstora revision-,redovisnings och konsultnätverk. Vår vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. Vi är specialiserade inom revision, skatter, rådgivning, riskhantering och redovisning. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part. Crowe Horwath - det självklara alternativet till de ”stora fyra”..


86486342_15
Skattenyheter i april 2017 Asbjörn Eriksson 20170423
    Regeringen har under den tidigare våren offentliggjort en rad förslag till skatteförändringar inför budgeten för 2018. Utöver de som redovisas här hänvisas också till artikeln 3:12-reglerna ändras?den 3 november 2016.  Med hänsyn till det parlamentariska läget har regeringen tillfogat följande brasklapp: ”Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.” Med hänsyn till detta och oppositionens reaktioner på förslagen är det klokast att ”vänta och se” …. .                    
Läs mer
86799402_15
3:12-reglerna - Ändringar igen? Asbjörn Eriksson 170529
      Så sent som i mars 2017 publicerade regeringen ett utkast till en lagrådsremiss, i vilken omfattande förändringar i 3:12-reglerna föreslås. Knappt två månader senare tycks det vara dags för ytterligare ändringsförslag.              
Läs mer
Kontakta oss
Kontakta gärna något av våra svenska kontor: