Header Image
  • Print
  • Share

Centrum danych

Firma Crowe Horwath, wykorzystując międzynarodowe doświadczenie i zasoby, oferuje Państwu hosting rozwiązań obowiązujących w firmie.

Ofertę hostingu dedykujemy każdej firmie, niezależnie od wielkości. Nasze centra informatyczne są poddawane ciągłym testom i certyfikacji ISO 27001.

Oferujemy Państwu dwa modele hostingu:

  • SaaS
  • IaaS

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedziec się więcej o usługach IT skontaktuj się z

Agnieszką Frommholz

Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk