• Print
 • Share

Zarządzanie finansami

 

Symptomy możliwości usprawnień są widoczne w firmie i dla jej najważniejszych interesariuszy

Jeśli zaobserwowali Państwo negatywne zjawiska w swojej firmie, takie jak:

 • Wydłużone terminy raportowania statutowego lub grupowego
 • Trudności w przeprowadzeniu konsolidacji wyników bądź uzgodnienia wewnętrznych rozrachunków
 • Brak dokładnej informacji zarządczej płynącej z systemu rachunkowości
 • Konieczność zatrudniania kolejnych pracowników w dziale księgowości jako centrum kosztów
 • Błędy lub powtarzające się pytania ze strony grupy kapitałowej odnoszące się do raportowania
 • Brak wdrożonych zasad corporate governance w zakresie zarządzania finansami
 • Brak odpowiednich narzędzi do kontrolowania inwestycji lub działań operacyjnych
 

Oznacza to, że czas na wdrożenie istotnych zmian.

Zwrot w funkcjonowaniu firmy nastąpi, gdy jej Kierownictwo podejmie skuteczne działania w celu skorygowania niewłaściwie funkcjonujących mechanizmów, które będą na tyle radykalne, aby poprawić wyniki działalności.

Zakres naszego doradztwa

Zapewniamy profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu tych bardzo trudnych procesów zmian dzięki możliwości budowy interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z ekspertów w obszarze: audytu i zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwem, w tym optymalizacji procesów, finansów, prawa i podatków.

Wsparcie Crowe Horwath obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu właściwe funkcjonowanie obszaru finansów i procesów, których sprawność wynika wprost z właściwej rachunkowości zarządczej:

Obszary

Kompetencje

Korzyści

 Rachunkowość i raportowanie 

Zespół doświadczonych konsultantów oraz księgowych 

 • Skrócenie czasu trwania standardowych procesów księgowych (fakturowanie, zamknięcie miesiąca lub kwartału)
 • Opracowanie narzędzi informatycznych usprawniających procesy księgowe
 • Ograniczenie kosztów prowadzenia księgowości (w tym zatrudnienia)
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów procesowych
 

 

Rachunkowość zarządcza

 

Zespół specjalistów z dziedziny kontrollingu, planowania i budżetowania

 • Wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej
 • Dostarczenie odpowiedniej informacji zarządczej mającej kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji operacyjnych
 • Przygotowanie pracowników do korzystania z nowych narzędzi – szkolenia
 

 

Zasady corporate governance i nadzór w zakresie finansów 

 

Zespół specjalistów z obszaru finansów oraz zarządzania ryzykiem

 • Wdrożenie zasad corporate governance dla spółek notowanych na giełdzie i New Connect oraz rozproszonych grup kapitałowych
 • Wdrożenie narzędzi kontroli i nadzoru nad spółkami i inwestycjami joint venture
 • Wdrożenie zasad i rozwiązań pozwalających kontrolować efektywność prowadzonych projektów
  i działań
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze konsultingu skontaktuj się z

  Maciejem Krzekotowskim

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk