• Print
  • Share

Sporządzanie sprawozdań finansowych

 

Zakres usług:

  • Pomoc w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej
 

Posiadamy szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według różnych standardów – badamy ich około 100 rocznie. Wielu naszych klientów sporządza sprawozdania skonsolidowane. Wiemy, jak sporządzić wszystkie części sprawozdania finansowego w taki sposób, by przedstawiały one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki. Nasza pomoc dotyczy całego sprawozdania finansowego lub wybranych jego elementów.


Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze skontaktuj się z


Wolfgangiem Stanclikiem

Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk