• Print
 • Share

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

 

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie standardów rachunkowości
 • Interpretacje przepisów rachunkowości
 • Wsparcie przy zastosowaniu nowych i zmienionych standardów i interpretacji
 • Analiza zgodności polityki rachunkowości z UoR lub z MSR/MSSF
 • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont wg UoR lub MSR/MSSF i ich aktualizacja
 • Konsultacje podczas opracowania procesów i procedur rachunkowo-księgowych
 • Specjalistyczne szkolenia
 

Prace realizujemy kierując się Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Nasze doświadczenie, znajomość rynku i branży pozwalają na wykonanie usług poświadczających szybko i efektywnie.


Kontakt

Zapytaj o usługę 


Aby dowiedzieć się więcej o usługach audytorskich skontaktuj się z

 Moniką Byczyńską

  Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk