• Print
  • Share

Due diligence

 

Zakres usług:

  • Wykonujemy due diligence w obszarach: finansowym, podatkowym, prawnym, IT i HR
  • Optymalizujemy podatkowo transakcję nabycia przedsiębiorstwa
  • Przygotowujemy dokumentację prawną transakcji
 

Udzielamy szerokiego wsparcia w procesie nabycia przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie pozwala zredukować wiele potencjalnych ryzyk, które dotyczą obszarów finansowych, organizacyjnych, prawnych i podatkowych. W efekcie naszej pracy analizy biznesowe wykonywane na bazie dostarczonych danych finansowych są bardziej trafne, a zweryfikowane dane lepiej odzwierciedlają stan nabywanego przedsiębiorstwa.

Analiza due diligence służy wszechstronnej lub wycinkowej weryfikacji spółki będącej potencjalnym obiektem nabycia lub przejęcia. Due diligence jest analizą pomocną przy wycenie przedsiębiorstwa oraz ważnym argumentem w negocjacjach. Poprzez wskazanie zagrożeń i ryzyk, szans i potencjału planowanej do zakupienia firmy, pomagamy podjąć właściwą decyzję, skuteczniej prowadzić  negocjacje oraz zaplanować potrzebne  zmiany organizacyjne.


Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze skontaktuj się z

Katarzyną Chodorowską

Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk