Header Image
  Ostatnio odwiedzone
  • Print
  • Share

  Audyt i usługi poświadczające

  Usługi audytorskie są niezbędne do ustalenia wiarygodności i budowania reputacji - istotnych czynników w gospodarce światowej. Firmy, które korzystają z usług audytu z powodzeniem poprawiają jakość swojej sprawozdawczości finansowej i zyskują wiarygodność na arenie międzynarodowej.

  Ze względu na skuteczność naszych procedur, jakość naszej pracy i indywidualną obsługę zarządy wielu firm, jak również komitety audytu zwracają się po wsparcie do firm członkowskich Crowe Horwath International. Dzięki naszemu wsparciu i doświadczonym audytorom Państwa organizacja może skorzystać w wielu obszarach, jak np. w zakresie jakości obsługi, obniżenia kosztów, czy reputacji.

  Bez względu na zakres wymagań dotyczących badania, naszym celem jest przekazanie wartościowych informacji, które pomagają zabezpieczać biznes oraz dostarczyć narzędzia zapewniające rozwój firmy. Dążymy do tego, aby wnikliwie poznać firmę, jej mocne i słabe strony, a naszymi zespołami kierują partnerzy doskonale zorientowani w sektorze, w którym działa dana firma.

  Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z lokalnymi standardami rachunkowości lub MSSF nie jest już tylko ustawowym obowiązkiem, ale okazją do osiągnięcia realnych korzyści, które pozwolą na zmianę kosztów w inwestycję.

  Badanie pakietu konsolidacyjnego zgodnie z MSRF gwarantuje centrali, że informacje niezbędne do konsolidacji są w pełni zgodne z zasadami rachunkowości grupy (m.in. MSSF oraz US GAAP) i podlegają najwyższym międzynarodowym standardom w zakresie rewizji finansowej.

  Nasi eksperci przeprowadzają badania na potrzeby sądu, tzw. forensic audits, badania transakcji, zapisów księgowych i systemów kontroli wewnętrznej, których celem jest dostarczenie kierownictwu i organom zewnętrznym dowodów koniecznych, aby podejmować skuteczne decyzje w obliczu znanych bądź potencjalnych zagrożeń.

  Nasze usługi audytu wewnętrznego oraz przeglądy finansowe służą identyfikacji obszarów ryzyka stanowiącego największe zagrożenie dla efektywności operacyjnej i umożliwiają wdrożenie ulepszeń w tych obszarach.

  Poniżej prezentujemy szczegółową listę naszych usług z zakresu audytu i usług poświadczających:

  Badanie sprawozdań finansowych   

  Badanie pakietów konsolidacyjnych

    Przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych  
           

  Wdrażanie MSR/MSSF oraz przekształacanie sprawozdań na MSR/MSSF 

   

  Wyceny spółek  

    Due diligence
           

  Audyt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR)

    Usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych    

  Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

           

  Sporządzanie sprawozdań finansowych   

   

  Audyt wewnętrzny

    Inne usługi poświadczające

   

  Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących usług audytorskich.


  Kontakt

  Zapytaj o usługę 


  Aby dowiedzieć się więcej o usługach audytorskich skontaktuj się z

   Moniką Byczyńską

    Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk