Eivind Guldbakke

Eivind Guldbakke

Partner, Vidi Revisjon AS

Erfaring

  • Eivind har arbeidet i Vidi Revisjon AS siden 1995, og som partner siden 1997. Eivind arbeider hovedsaklig med små og mellomstore kunder i Oslo-området innenfor de fleste bransjer.
  • Sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer i ulike rettssaker knyttet til økonomisk kriminalitet, skattespørsmål, mv., siden 2001. Eivind har også vært meddommer i ulike straffesaker i fra 2001.
  • Eivind arbeidet i ØKOKRIM som etterforsker og spesialrådgiver i perioden 1990 til 1995.
  • I perioden fra 1983 til 1990 arbeidet Eivind i Skatteetaten som revisor og spesialrådgiver.
  • Eivind arbeidet i et mindre revisjonsfirma i 1983 før han startet i Skatteetaten.
  • I perioden 1978 til 1980 gikk Eivind på befalskole, og arbeidet deretter som befal i feltartilleriet. 

 
Utdannelse

  • Statsautorisert revisor etter å ha gjennomført Høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1986.
  • Registrert revisorstudium ved distriktshøyskolen i Halden og Kristiansand i 1980 til 1983.