Atle Gåsvatn

Atle Gåsvatn

Partner, Vidi Revisjon AS

Erfaring

  • Fagkyndig meddommer i ulike rettssaker knyttet til økonomisk kriminalitet, skatte- og avgiftsspørsmål, mv., siden 2005. 

  • Atle slo sin revisjonspraksis sammen med to andres og etablerte selskapet som senere skulle hete Vidi Revisjon AS i 1990. Atle har vært partner siden, og har arbeidet som revisor og rådgiver hovedsaklig for kunder i SMB-markedet i Oslo-området, og da innenfor de fleste bransjer.  

  • Atle startet sin egen revisjonspraksis i 1989.    
  • Før dette arbeidet Atle som revisor og manager for Grimsrud & Co AS i Oslo. 

  • Atle arbeidet som regnskapsfører for AS Regnskapskontoret, 1976 - 1979.
      

Utdannelse

  • Høyere revisorstudium ved Norges Handelshøyskole i Bergen, 1984 - 1985. 

  • Registrert revisorstudium ved distriktshøyskolen i Kristiansand, 1979 - 1981.