• Dodávanie riešení, prekonávanie výziev

  • Naše hodnoty

  • Slovakia

Crowe Horwath International in Slovakia - Crowe Horwath
Crowe Horwath na Slovensku
Crowe Horwath Slovensko je členom siete Crowe Horwath International a Swiss verein (Crowe Horwath). Každá členská firma Crowe Horwath je samostatným a nezávislým právnym subjektom.    Naši experti na Slovensku poskytujú najvyšší štandard služieb klientom naprieč celým spektrom priemyslu a obchodu. Zatiaľ čo my sa staráme o back-up servis, naši klienti majú dostatok času na strategické riadenie podniku.
More
Crowe Horwath International in Slovakia
Crowe Horwath International
Crowe Horwath International je zaradený medzi 10 najlepších svetových účtovných sietí s viac ako 200 nezávislými účtovnými a poradenskými službami podnikom vo viac než 130 krajinách po celom svete.
Kontakt
Crowe Horwath
Karadžičova 16
Bratislava 821 08
Slovakia
+421 2 50 20 33 02