• Print
  • Share
Zmiany w kodeksie pracy
4 października 2016

news2

W dniu 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 910). Zgodnie z nowelizacją przed dopuszczeniem pracownika do pracy każdy pracodawca, jak i pracownik, jest zobowiązany do zawarcia umowy o pracę na piśmie albo przynajmniej pisemnego potwierdzenia jej warunków.

 

Cały artykuł znajduje się tutaj