• Print
  • Share

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które w związku ze zmianą sieci na Crowe Horwath International mogą Państwa interesować. 

1.   Dlaczego zmieniliśmy sieć?

Poszukiwanie najkorzystniejszych i optymalnych rozwiązań jest priorytetem naszej firmy. Chcemy się rozwijać i doskonalić, aby oferować Państwu najskuteczniejsze rozwiązania na rynku. Dołączenie do sieci Crowe Horwath International, umożliwia nam skorzystanie z najlepszych praktyk na rynku i zaoferowanie ich naszym klientom.    

2.  Dlaczego wybraliśmy właśnie Crowe Horwath International?

Powodem, dla którego podjęliśmy decyzję o dołączeniu do sieci Crowe Horwath International jest zmiana strategii naszej firmy. Zgodnie z nią, chcemy oferować jeszcze lepsze rozwiązania naszym Klientom, korzystając z międzynarodowego know-how. To umożliwia nam sieć Crowe Horwath International, która działa w 130 krajach i zatrudnia najlepszych ekspertów z zakresu księgowości, audytu, doradztwa biznesowego i podatkowego. Doskonałe eksperckie zaplecze sieci przysłużyło się renomie Crowe Horwath International na całym świecie. Nie bez znaczenia są także wspólne wartości, którymi kierujemy się zarówno my, jak i nasza nowa sieć. 

3.  Czy zmieni się adres siedziby?  

Nie, nasza siedziba pozostaje w tym samym miejscu, nie planujemy w związku z tą zmianą przeprowadzki.     

4.   Czy będą zmiany wśród osób, które nas obsługują? 

Nie planujemy zmian osobowych w związku ze zmianą sieci. Bez zmian pozostają także ich numery telefonów.    

5.   Jak zmiana sieci przełoży się na naszą współpracę? 

Celem zmiany jest m.in. podniesienie standardu świadczonych usług. Będziemy mieli możliwość skorzystania z rozwiązań nowej sieci Crowe Horwath International i w sytuacjach, gdy uznamy że ich wprowadzenie zwiększy wartość dodaną i korzyści dla Państwa,
z pewnością to zrobimy.
    

6.   Czy zmiana sieci na Crowe Horwath International będzie wymagać zmian formalnych? 

Nie, w związku ze zmianą sieci nie ma potrzeby zmian umów, ani potrzeby podpisania aneksów do obecnych umów. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania, prosimy o kontakt z osobą, z którą kontaktują się Państwo na co dzień.