Header Image
 • Print
 • Share

2011

Here are issues our experts spoke about in 2011:

 • "Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Spółki nie aktualizują wartości posiadanych zapasów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Spółkę ze stratą też trzeba skonsolidować" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Księgowy musi wiedzieć o sprawach sądowych spółki" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Ugoda jak wyrok sądowy" - Puls Biznesu
 • "Umowa decyduje o ujawnieniu aktywów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak w bilansie ująć nadpłatę kontrahenta?" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Podatek księguje się do 31 stycznia" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Czy materiały i środki trwałe można zinwentaryzować 30 listopada?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Bogumiła Szwarc
 • "Deweloper otrzyma inne zasady rozliczeń" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Nie należy stosować amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych" - Rzeczpospolita, Monika Borczyńska
 • "Co zrobić, jeżeli nie został wydrukowany raport kasowy?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Monika Byczyńska
 • "Nowa instrukcja inwentaryzacji ograniczy popełnianie błędów" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Audyt śledczy sprawdzi księgowego" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Komisje przeprowadzą spis z natury w firmie" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "W jaki sposób w księgach rachunkowych ująć promesę?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor Benita Wysocka
 • "Rachunek z e-maila przechowujemy przez pięć lat" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Sprawozdanie musi trafić do KRS" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak ująć w księgach rachunkowych lokatę krótkoterminową?" -Dziennik Gazeta Prawna, autor Monika Byczyńska
 • "Księgi trzeba zgłosić w CEIDG-1" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Serwera nie trzeba zgłaszać w NIP-2" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Księgowy musi zamknąć miesiąc przed urlopem" - Dziennik Gazeta Prawna
 • "Jak w sprawozdaniu finansowym ująć zaliczkę na poczet leasingu?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James
 • "W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych kredyt w walucie obcej?" - Dziennik Gazeta Prawna, autor David J. James


We use cookies on this website to give you the very best experience. You can change your cookie settings at any time using your browser settings. To find out more see our cookies policy