• Print
 • Share

Zarządzanie procesami

 

Sprawne, efektywne i bezpieczne procesy to klucz do sukcesu

Jeśli w  Państwa firmie występują zakłócenia w przebiegu procesów, co skutkuje utratą pieniędzy, czasu oraz klientów oraz:

 • Występują problemy z szybkim podejmowaniem decyzji
 • Występuje nieefektywna współpraca pomiędzy działami firmy
 • Występuje biurokracja, która utrudnia pracę
 • Pracownicy wykonują swoje czynności w sposób nieustrukturyzowany, bez należytej standaryzacji
 • Spada efektywność i zyskowność
 • Klienci są niezadowoleni i zgłaszają zastrzeżenia w odniesieniu do czasu i jakości realizacji usługi oraz do wartości użytkowej produktów
 

Oznacza to, że nadszedł czas na usprawnienie procesów biznesowych. Firma stanie się bardziej wydajna i będzie przystosowana do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i wymagającej konkurencji.

Rozwiązania

Usługę świadczymy w trzech etapach:

Etap I

a. Analizujemy procesy i wykonywane czynności

b. Opisujemy wybrane procesy Klienta, wskazujemy obszary nieefektywności i możliwości optymalizacyjne

c. Modelujemy docelowe procesy biznesowe

Etap II

a. Wdrażamy rekomendowane zmiany u Klienta

b. Przeprowadzamy szkolenia i warsztaty dla pracowników zaangażowanych w zmiany

Etap III

a. Monitorujemy zmiany i przeprowadzamy audyty powdrożeniowe


Brak systematycznego, ciągłego podejścia do zarządzania procesami w firmie powoduje straty, które multiplikują się przez lata i zwiększają liczbę pracowników wykonujących zbędne czynności.

Korzyści

 • Identyfikacja nieefektywności procesowych i obszarów do poprawy
 • Wskazanie optymalnych rozwiązań i oszczędności kosztowych
 • Obniżenie kosztów
 • Skrócenie, usprawnienie procesów oraz przepływu informacji
 • Poprawa współpracy pomiędzy działami w firmie
 • Wdrożenie systemu mierników (produktywność, kontrola jakości, terminowość, itp.)
 • Standaryzacja pracy
 • Wzrost świadomości pracowników na temat kluczowych procesów biznesowych
 • Wzrost wiedzy w zakresie kosztów danego procesu oraz sposobów optymalizacji jego zyskowności
 • Wyeliminowanie czynności zbędnych i ograniczanie tych wykonywanych nadmiarowo
 • Wzrost efektywności firmy oraz trafności decyzji strategicznych.
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze konsultingu skontaktuj się z

  Maciejem Krzekotowskim

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk