• Print
 • Share

Audyt Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CSR)

 

Zakres usług:

 • Weryfikacja przyjętych zasad i procedur
 • Pomoc w tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności spółki
 

W procesie audytu społecznego potwierdzamy spełnienie zobowiązań i odpowiedzialności spółki za wpływ jej decyzji i działań na pracowników i środowisko. Weryfikujemy, czy działania spółki są przejrzyste i etyczne, czy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i czy uwzględniają oczekiwania interesariuszy. Weryfikujemy też zgodność działań z obowiązującym prawem.

W perspektywie długofalowej spółka osiąga wyraźne korzyści z wdrożenia i stosowania strategii odpowiedzialności  społecznej:

 • Wzrost zainteresowania inwestorów
 • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
 • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
 • Wzrost konkurencyjności
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników
 

Kontakt

Zapytaj o usługę


Aby dowiedzieć się więcej o usłudze skontaktuj się z


Wolfgangiem Stanclikiem

Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk