• Print
 • Share

Wdrażanie MSR/MSSF oraz przekształcanie sprawozdań na MSR/MSSF

 

Zakres usług:

 • Analiza systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
 • Pomoc przy wdrażaniu MSR/MSSF
 • Pomoc przy przekształceniu sprawozdań finansowych na MSR/MSSF
 • Przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF
 • Bieżące konsultacje i doradztwo
 • Szkolenia
 

Rozpoczynając każdy nowy projekt dokonujemy analizy systemu informacyjnego spółki. Analiza taka  obejmuje identyfikację zdarzeń gospodarczych, które wymagają odmiennej wyceny lub ujęcia w porównaniu do dotychczas stosowanych zasad rachunkowości. Pozwala ona również na wskazanie tych elementów w systemie rachunkowości, które będą wymagały zmian i dostosowania. W końcowym etapie rekomendujemy dokonanie zmian wycen i prezentacji, po wprowadzeniu których sprawozdanie będzie spełniało wymagania MSR/MSSF.

Przekazujemy niezbędną wiedzę i narzędzia potrzebne do wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w tym wzór sprawozdania finansowego z kompletnym zakresem ujawnień.


Kontakt

Zapytaj o usługę 


Aby dowiedzieć się więcej o usługach audytorskich skontaktuj się z

 Moniką Byczyńską

  Wyślij e-mail


 • advisory
 • tax 2
 • tax 3
 • risk