• Print
  • Share

Badanie pakietów konsolidacyjnych

 

Zakres usług:

  • Badanie i przegląd raportów finansowych sporządzanych na potrzeby audytorów grupy i udziałowców
 

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych.  Zbadanie pakietu konsolidacyjnego gwarantuje grupie pełną zgodność informacji niezbędnych do konsolidacji z zasadami rachunkowości grupy (m.in. MSR/MSSF i US GAAP). Spółki należące do inwestorów krajowych lub zagranicznych tworzących grupę, bardzo często mają obowiązek przygotowania raportów finansowych na potrzeby audytora grupy i udziałowców. Crowe Horwath posiada szerokie grono klientów będących spółkami należącymi do inwestorów zagranicznych. W takich przypadkach weryfikujemy i potwierdzamy poprawność  sporządzenia pakietów konsolidacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w kontaktach z audytorami zagranicznych spółek dominujących. Znamy reguły sporządzania, wymagania i oczekiwania w stosunku do przygotowywanych pakietów konsolidacyjnych oraz opracowywania dokumentacji na potrzeby audytora grupowego.


Kontakt

Zapytaj o usługę 


Aby dowiedzieć się więcej o usługach audytorskich skontaktuj się z

 Moniką Byczyńską

  Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk