• Print
  • Share

Badanie sprawozdań finansowych

 

Zakres usług:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych firmy, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorcę sprawozdania finansowego.

Badanie prowadzimy zgodnie z krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez ekspertów Crowe Horwath International. Rzetelność naszej pracy gwarantują międzynarodowe standardy i doświadczenie sieci Crowe Horwath International.

W każdym przypadku dostosowujemy strategię badania do specyfiki działalności klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie działalności badanej spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a także systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pełen przepływ informacji między klientem a naszym zespołem, co skutkuje wzrostem efektywności badania i gwarantuje terminowe zakończenie prac.

Wraz z opinią i raportem biegłego kierujemy do zarządu lub rady nadzorczej spółki list prezentujący ważne, lecz nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie kwestie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, a w szczególności na organizację kontroli wewnętrznej.


Kontakt

Zapytaj o usługę 


Aby dowiedzieć się więcej o usługach audytorskich skontaktuj się z

 Moniką Byczyńską

  Wyślij e-mail


  • advisory
  • tax 2
  • tax 3
  • risk