Header Image
  • Print
  • Share

Misja i Wizja

Misją Crowe Horwath w Polsce jest realizacja profesjonalnych usług w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w biznesie i poprzez stosowanie podejścia zorientowanego na Klienta.

Satysfakcja i sukces Klienta stanowią dla nas szczególną wartość. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i staramy się zrozumieć jego sposób myślenia. Każda usługa, jaką oferujemy, jest wynikiem strategicznych decyzji oraz wysokiego poziomu troski i zrozumienia - cech tak ważnych na rynku usług B2B. Nasi Klienci są pod opieką ekspertów, którzy dbają o zrealizowanie wszystkich niezbędnych usług.

Wizja Crowe Horwath w Polsce

Chcemy, aby Klienci postrzegali nas jako zaufaną grupę spółek świadczących profesjonalne usługi doradztwa biznesowego i outsourcingu, zarówno dla organizacji lokalnych, jak i międzynarodowych. 


Kontakt
Crowe Horwath
Crown Tower
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
+48 22 295 30 00