• Print
  • Share

Aplikacja na Biegłego Rewidenta

 

Crowe Horwath Assurance, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przyjmie kandydatów na aplikacje na biegłego rewidenta do biur w Warszawie i we Wrocławiu.

Aplikacja odbywać się będzie na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Możliwość współpracy na podstawie umowy o aplikację.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: tamara.gieros@crowehorwath.pl


Kontakt
Crowe Horwath
Crown Tower
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
+48 22 295 30 00