• Print
  • Share

Agnieszka Koperska

 

Agnieszka KoperskaMenedżer w Dziale Audytu


Agnieszka posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w audycie i jest odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie projektów w obszarze audytu wewnętrznego, optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego.

Najważniejsze projekty Agnieszki obejmują wdrożenia systemu ładu korporacyjnego, systemów zarządzania ryzykiem i jakością, optymalizację procesów biznesowych, optymalizację kosztów, wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej zgodnie z wymogami ustawy Sarbanes Oxley (Sekcja 404), identyfikację nieprawidłowości jak również przygotowanie i prowadzenie licznych szkoleń w tych obszarach. Agnieszka była także odpowiedzialna za realizację audytów systemowych i audytów certyfikujących dla programów współfinansowanych ze środków EU.

Agnieszka posiada także doświadczenie w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami (w tym dla Spółek notowanych na GPW), IFRS oraz US GAAP (Spółek notowanych w SEC).Kontakt do Agnieszki

Agnieszka Koperska

Manager w Dziale Audytu