Header Image
  • Print
  • Share

Revision 


Revision er en vigtig del af en virksomheds etablering af kreditværdighed og opbygningen af finansiel tillid.

 
Ved at anvende Crowe Horwath i Danmark og andre lande rundt om i verden får din virksomhed adgang til den bedst opnåelige revisionsservice: opbygning af tillid, fagligt indsigt, personlig service og rimelige omkostninger.

Hos Crowe Horwath vil du opleve revisorer, der helhjertet værdsætter din virksomhed.  

 

Hvis jeres virksomhed ikke overskrider to af følgende kriterier, har I mulighed for at reducere revisionens omfang til en udvidet gennemgang.

 

- Omsætning under 286 mio.

- Balancesum under 143 mio.

- Mindre end 250 ansatte

 

Endvidere har virksomheder, der ikke overskrider to af følgende kriterier, mulighed for at fravælge revision og i stedet få regnskabsmæssig assistance til regnskabsopstilling efter årsregnskabsloven og udarbejdelse af selskabsangivelse.

 

- Omsætning under 14 mio.

- Balancesum under 7 mio.

- Mindre end 10 ansatte

 

 

I er velkomne til at kontakte os for at høre nærmere om mulighederne.

 

 


Kontakt os
Kontakt Os
Crowe Horwath
Rygårds Allé 104
DK-2900 Hellerup
CVR nr. 33256876
Tlf.: +45 39292500