Header Image
 • Print
 • Share

Start-ups

Veríme, že inovatívne myšlienky sú základom ďalšieho rozvoja Slovenskej republiky – a mladé inovatívne start-upy potrebujú efektívnu podporu.

Pomocou programu Crowe Horwath Slovakia Start-ups pomáhame realizovať projekty od nápadu až po etablovanie sa na trhu. Aby sme mladým podnikateľom maximalizovali šancu na úspech, prevezmeme na svoje plecia všetky administratívne, právne a finančné úkony. A zatiaľ čo budú profitovať z našich odborných skúseností, budú mať dostatok času rozvíjať kreatívne nápady.

Sme presvedčení, že úspech spočíva v detailoch – naolejujte najmenšie súkolie a celý stroj bude fungovať hladko.

Zo start-upu k úspešnému podnikaniu:

 • Príprava podnikateľského plánu
 • Vypracovanie vhodnej právnej štruktúry
 • Vytvorenie značky a korporátnej identity
 • Pomoc pri marketingových aktivitách (prieskum trhu, štatistiky, komunikačný mix a marketingová stratégia)
 • Asistenčné služby
  • sprostredkovanie kontaktov na univerzity, inkubátory ako aj súkromný sektor
  • pomoc pri získaní finančných prostriedkov, dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ na realizáciu projektu
  • sprostredkovanie mentora
  • vyskladanie úspešného tímu
   
 • Zvýhodnený balík poradenských služieb
  • vedenie účtovníctva a reporting
  • daňové poradenstvo
  • mzdové služby a personálna agenda
  • korporátne a právne poradenstvo
   
 • Priebežné reportovanie finančných ukazovateľov
 • Zastrešenie expanzie na medzinárodné trhy vďaka širokej sieti partnerských firiem 

Kontakt
Juraj Kmec
Karadžičova 16
Bratislava 821 08
Slovenská republika
+421 2 50 20 33 00