Header Image
  Naposledy navštívené
  • Print
  • Share

  Účtovníctvo a reporting

  Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti vedenia účtovníctva a reportingu podľa lokálnej a medzinárodnej účtovnej regulácie. Naše služby sa snažíme prispôsobiť špecifickým požiadavkám klientov.

  Poskytujeme komplexné ako aj čiastočné účtovné služby, ktoré vykonávame buď priamo u klienta, alebo v priestoroch našej kancelárie s možnosťou interaktívnej prepojiteľnosti s informačným systémom klienta.

  Naši klienti pôsobiaci vo všetkých sférach obchodu a priemyslu profitujú z našich významných praktických skúseností a odborných znalostí v podobe spoľahlivých účtovných služieb.

  Čas sú peniaze, a preto naše služby poskytujeme tak, aby sa naši klienti mohli zameriavať na strategické riadenie spoločnosti na základe verných účtovných informácii.

   

  Medzi naše štandardné služby patrí:

  • Komplexné vedenie účtovníctva v zmysle slovenskej právnej úpravy účtovníctva
  • Príprava štatutárnej účtovnej závierky a asistencia pri audite
  • Príprava vykazovania podľa IFRS
  • Tvorba a implementácia vykazovania podľa požiadaviek klienta
  • Finančná analýza a finančné plánovanie
  • Tvorba a zhodnotenie obchodných zámerov s posúdením účtovných prípadov
  • Príprava vnútroorganizačných smerníc pre oblasť účtovníctva
  • Príprava konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS
  • Podnikateľské a finančné poradenstvo
  • Príprava mesačného, kvartálneho a ročného balíka reportov podľa potrieb klienta

   

  Dodatočné účtovné služby:

  • Poradenstvo pri riadení zásob podľa individuálnych potrieb klienta
  • Analýza a optimalizácia finančných a účtovných procesov firmy
  • „fast clean-up“ služby a konsolidácia účtov hlavnej knihy
  • Ostatné špecifické administratívne služby 

  Kontakt
  Vladimír Bartoš
  Karadžičova 16
  Bratislava 821 08
  Slovenská republika
  +421 2 50 20 33 04