Naposledy navštívené
  • Print
  • Share

O nás

Crowe Horwath Slovensko je členom siete Crowe Horwath International a Swiss verein (Crowe Horwath). Každá členská firma Crowe Horwath je samostatným a nezávislým právnym subjektom. 

Naši experti na Slovensku poskytujú najvyšší štandard služieb klientom naprieč celým spektrom priemyslu a obchodu. Zatiaľ čo my sa staráme o back-up servis, naši klienti majú dostatok času na strategické riadenie podniku.

Máme významné skúsenosti a odborné znalosti v poskytovaní outsourcingových a poradenských služieb. Medzi našich klientov patria banky, nadnárodné spoločnosti, hotely, nákupné centrá, obchodné, energetické a telekomunikačné spoločnbosti. Zaručujeme prvotriedne služby kdekoľvek pôsobíte - na Slovensku, v strednej Európe či na medzinárodnom trhu.

Všetky členské firmy Crowe Horwath International sú zaviazané podnikať čestne a transparentne a dodržiavať nasledujúce kritéria:

  • Ísť príkladom
  • Poskytovať kvalitné služby s dôrazom na precíznosť
  • Byť otvorený a čestný vo všetkých ohľadoch
  • Konať eticky
  • Podporovať tímovú prácu a spoluprácu medzi členskými firmami
  • Zachovávať zdravé súťaživé prostredie, ktoré podporí profesionálny rast zamestnancov

Spoločné hodnoty Crowe Horrwath International a jej členských firiem definujú naše postoje a názory, čo vyúsťuje do konzistentného prístupu k poskytovaným službám kdekoľvek na svete.