Header Image
  • Print
  • Share

Våra tjänster

Crowe Horwath Sverige tillhandahåller tjänster till såväl stora som små företag inom - revision, skattefrågor, företagsservice, redovisning, företagsöverlåtelser med mera. Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende storlek eller karaktär, till en långvarig och bra relation. Du får en eller flera kontaktpersoner och slussas inte runt bland olika medarbetare. 

Målsättningen är att finna helhetslösningar som bidrar till våra klienters affärsutveckling. Genom vår kompetens och ett nätverk av landets ledande experter inom olika områden såsom beskattning, mervärdesskatt, affärsjuridik och arbetsrätt ser vi till att i alla situationer kunna erbjuda lämpligaste kompetens.

 

 audit

Revision  

Revisionstjänster är avgörande för att skapa trovärdighet och för att bygga sitt rykte. I ett globalt företag är företagsskandaler, oavsett vilken kontinent de inträffar på förödande.

 Mer information


skatt liten
Skatt 

Varje dag - någonstans i världen - sker förändringar av skatteregler, regler och fördrag. Det är lätt att missa nya möjligheter att spara pengar, speciellt då du går in på nya marknader. Skattepersonalen i din organisation kanske inte har tid att hänga med i varje nyans.

Mer information 

 
 
 
 
radgivning liten
Rådgivning 


Många företagsförvärv misslyckas med att leva upp till förväntningarna. Skälen varierar från svårigheter att hantera strukturen, dålig strategisk passform, svårighet att identifiera problem med kvalitet i intäkter, alltför optimistiska uppskattningar av synergier, avsaknaden av en integrationsplan m.m.

Mer information


  
risk liten     Risk 


En internationell verksamhet behöver hantera ett stort antal risker på flera fronter: strategiska risker, risker i verksamheten, samt följande av juridiska regler och rapportering. Dagens intressenter - inklusive aktieägare, kunder och anställda - har höga krav.

Mer information 

     

       
ekonomiservice

Ekonomi service 


För många företag kan det vara både säkrare och lönsammare att lägga ut sin ekonomiska administration på en redovisningskonsult för att på så sätt kunna koncentrera sig på den del av rörelsen som ger intäkter, nämligen affärerna.

 Mer information


  Kontakta gärna något av våra svenska kontor: