Senast besökta
  • Print
  • Share
Nyhetsbrev juli 2917
den 30 juni 2017

 

nyhetsbrev_header_2015.jpg
  Ekonomi-info
 
 

     
 
Ingemar Börjesson, Hogia
 
SIE-standarden jubilerar
För 25 år sedan skapades det svenska SIE-formatet. Det finns all anledning att fira denna viktiga standard som gjort att Sverige under många år legat i framkant avseende digital överföring av ekonomisk information. Läs mer »
 
     
     
 
Bernt Wijkmark, Hogia
 
PEPPOL – Swish för e-faktura
Ett nytt EU-direktiv tvingar alla offentliga organisationer i Europa att ta emot e-faktura. Mycket pekar på att vi i Sverige kommer gå ännu längre och förbjuda pappersfakturor till den offentliga sektorn. Läs mer »
 
     
     
 
Lätt att starta, svårt att växa
Företagarnas finansieringsraport 2017 visar att svenska småföretag anser att det är svårt att hitta finansiering för att utöka verksamheten och nyanställa. Läs mer »
 
     
     
 
Hyr du ut din bostad tillfälligt?
Hyr du ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet, exempelvis via Airbnb eller liknande, kan du bli skyldig att registrera dig och betala moms. Läs mer »
 
     
     
 
Spridning av folkbokföringsuppgifter
Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av Sveriges befolkning. Där registreras bland annat namn, personnummer, adress, medborgarskap och civilstånd. Läs mer »
 
     
     
 
Skicka in aktiebolagets årsredovisning i tid
Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut, annars får man betala en förseningsavgift. Läs mer »
 
     
     

  
E-post: ekonomi-info@hogia.se | Hemsida: ekonomi-info.nu 
Copyright © 2017 Hogia Business Products AB.