Header Image
  • Print
  • Share

Siffergruppen AB

Kungälv

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

 
Siffergruppen AB har den lilla redovisningsbyråns personliga engagemang och den stora byråns erfarenhet, kunskap och bredd. Siffergruppen har sedan 1980-talet erbjudit kvalificerade tjänster inom redovisning, beskattning och rådgivning. Vi vill ge våra kunder en hög kvalitet och service som vi hoppas kommer vara till fördel för deras verksamhet.

 
Våra huvudsakliga arbetsområden är redovisning och revision, men vi tillhandahåller också tjänster inom:

  • Kvalificerade skattefrågor
  • Ekonomisk planering och kontroll
  • Företagsvärdering
  • Generationsskiften
  • Fåmansföretagsfrågor mm

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter och IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe Horwath organisationen.

 

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter.

 

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.
Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en personlig kontaktperson med övergripande kundansvar och slussas inte runt bland olika medarbetare. Detta borgar för en nära relation till dig som kund samt för att tjänsterna skall bli utförda på bästa sätt.
 
Välkommen att kontakta oss för ett möte!


Kontakta oss
Kungälv
+46 (0) 303 940 15
e-mail

Mer information

Lediga tjänster

 Kontakt