Header Image
  • Print
  • Share

Crowe Horwath

 

Samarbete i Sverige

 

Idag är vi ett tiotal lokalt ägda revisionsbyråer som bildar nätverket Crowe Horwath Sweden. Genom nätverket kan vi ge våra kunder en bra service och lokal kännedom med tjänster av hög kvalitet inom områdena revision, redovisning, skatt samt annan kvalificerad affärsrådgivning.

Samarbetet inom Crowe Horwath International är en av grundpelarna i vår kompetens. Vi kan snabbt omvandlas till den stora revisionsbyrån med allt vad det innebär av specialistkompetens och internationella kontakter. Via Crowe Horwath International kan vi förmedla både lokal och global kunskap, oavsett var i världen våra kunder behöver stöd.

För att våra kunder ska känna trygghet i att anlita en revisionsbyrå inom gruppen, kvalitetssäkras arbetet genom intern kvalitetskontroll baserad på internationellt erkänd standard. Alla kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter är medlemmar i FAR SRS.

   

Global samarbete

 

Crowe Horwath Sverige ingår i det internationella nätverket Crowe Horwath International, vilken är en av världens största professionella revisionsorganisationer med mer än 140 självständiga företag verksamma i 560 kontor runt om i världen.

Crowe Horwath Internationals medlemsföretag har genom långvarig etablering byggt upp en organisation som har som ett av sina främsta kännetecken att ge personlig service till privata och offentliga företag i alla branscher. Organisationen har skaffat sig ett välrenommerat internationellt rykte inom områdena revision, skatt, redovisning och rådgivning.

Medlemmarnas vision är att hjälpa kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, globalt eller lokalt. Kunderna har tillgång till ett brett utbud av expertis världen över. En revisionsbyrå inom Crowe Horwath International är ett fullödigt och kostnadseffektivt alternativ till de större revisionsbyråerna, samtidigt som vi förblir en lokalt förankrad part.

 

 

karta_kontoren

 

 

Våra svenska kontor finns 
södra och mellersta Sverige 

 Kontakta gärna något av våra svenska kontor: