• Print
 • Share

Maksu- ja õigusnõustamine

 

 Maksukonsultatsioonid

 Sõltumata äritegevuse mahust ja asukohast, on maksuküsimused üks olulisemaid valdkondi nii üksik- kui ka juriidilistele isikutele. Rahvusvahelise maksustamise teema aktuaalsus suureneb tänapäeval pidevalt seoses globaliseerumise ja rahvusvaheliste ettevõtete loomise kasvuga.

Meie spetsialistide laialdased kogemused ja teadmised Baltimaade, Ukraina ja muu maailma maksundusest ning Crowe Horwath International´i kogemus on meie klientide käsutuses ning võimaldavad meil anda maksukonsultatsioone järgmistes valdkondades:

 • Otsesed maksud (tulumaks, tollimaksud)
 •  Kaudsed maksud (käibemaks)
 •  Rahvusvaheline maksustamine (maksulepingud)
 •  Rahvusvaheline maksuplaneerimine
 •  Mitteresidentide ja väljarännanute maksustamine
 •  Palga maksustamine ja sotsiaalkindlustusmaksed
 •  Maksude nõuetekohane tasumine

 

Õigusalane nõustamine 

  Pakume kiiret ja tõhusat õigusabi järgmistes valdkondades:

 • Äriõigus - äri alustamine, ühinemised ja ülevõtmised, välisinvesteeringud
 •  Ettevõtlusõigus – ettevõtte asutamine, aktsionäride vahelised lepingud, ühisettevõtted, osalus äriseltsis, firma ost ja müük, firma ja grupi ümberkorraldamine, aktsionäride vahelised vaidlused, direktorite kohustused ja vastutus, esindused ja filiaalid, ühinemine ja omandamine, perspektiivse omandamise õiguslik pool, maksejõuetus, likvideerimine ja lõpetamine.
 •  Maksud – esindamine vaidlustes maksuametiga, maksukaebustega tegelemine, maksuhalduri juurdlused.

 

 


 Leonid Agejev

 

Leonid Agejev

Rahvusvaheline maksude planeerimine ja struktureerimine, topeltmaksustamise vältimise lepingud, mitteresidentide maksustamine.

 vadim

 

 

Vadim Donchevski

Käibemaks ja otsesed maksud Eestis, siirdehinnad, rahvusvaheline maksustamine, maksuaudit.

CV  Saata kiri 

 Oleg Gvozd

Oleg Gvozd

Maksud ja juriidilised teenused Valgevenes

CV   Saata kiri 

 Dmytro Ivanusa

Dmytro Ivanusa

Maksud ja juriidilised teenused Ukrainas  Saata kiri 

 

 tn_dv485247_22

Siirdehindade dokumentatsioon

Koolituse materjalid 
 tn_82752941  Maksumuudatused 2017 


 tn_91986484_20

Topeltmaksustamise lepingud

Kellega on Eesti sõlminud topeltmaksustamise vältimiseks lepingud? 

 

Maksu- ja Tolliamet 

 

 tn_80487029_14  

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika maksumäärad 2014

Download PDF

 
Kontaktid
Leonid Agejev
Larssen CS
Narva mnt 13
Tallinn 10151
Estonia
+372 614 3090