• Print
  • Share

Riskijuhtimise nõustamine

 

Riskide ja hüvede maailmas vajavad juhid professionaalseid nõuandeid, et teha tasakaalustatud otsuseid. Teades tänapäeva äritegevusega seotud erinevaid riske, võivad need nõuda eriteadmisi, mis ületavad juhtide oskuseid ja varasemaid kogemusi. Seepärast ongi riskide leevendamiseks äärmiselt tähtis nõustajate kaasamine, et analüüsida ettevõtte edenemise ning arenemise meetodeid.

Mõned näited riskidest:

  • Äri võtmeriskid, mis on seotud tegevusala ja organisatsiooniga
  • Personaliga seotud riskid
  • Tehnoloogia- ja IT-alased riskid
  • Vastavuse riskid (nt regulatiivsed ja maksualased)
  • Sisekontrolli riskid
  • CRM ja avalikud suhted
  • Keskkonna ja ohutusega seotud riskid
  • Korruptsiooni- ja turvariskid

Meil on teadmised ja kogemused juhtkondade nõustamises tüüpiliste ettevõtteid ohustavate riskide osas. Crowe Horwath võrgustiku eksperte kaasatakse nõustamisprojektidesse, kui kohalikul tasandil puudub nõutav pädevus.

  Iveta Rutskovska 


Iveta Rutkovska

Korporatiivne juhtimine, siseaudit ja sisekontrollialased konsultatsioonid.

CV
 


 Vadim Donchevski 

 

Vadim Donchevski

Sertifitseeritud pettuste uurimise ekspert, pettuste vältimise konsultatsioonid, sisejuurdlused.

CV

Kontaktid
Vadim Donchevski
Donoway Eesti Ltd
Jõe 2B
Tallinn Estonia 10151
Baltics
+372 68 25 750