• Print
 • Share

Ärinõustamine

 

Ettevõtete ost ja ühendamine 

Terava konkurentsi ja kõrgete riskide maailmas on esmatähtis omada täielikku ettekujutust äri kasvuga kaasnevatest riskidest ja võimalustest. Olles rahvusvahelise võrgustiku Crowe Horwath International´i liige, omame kogemusi ja võimalusi nõustada meie kliente kogu äri ostu- ja ühendamise protsessi vältel.

Meie teenused hõlmavad:

 • Ostu/ühendamise väljatöötamist ja analüüsi
 • Ettevõtte väärtuse hindamist ja nõustamist potentsiaalsete riskide ja kasumi identifitseerimise osas
 • Nõustamist läbirääkimistel
 • Tehingu hinna määramist
 • Ostu- või ühinemiseelse finants- ja tegevusülevaate läbiviimist (due diligence)
 • Tehingu struktureerimist
 • Ostu- või ühinemisjärgset integratsiooni

 

Väärtuse hindamine 

Üks paljudest küsimustest, mis tekib ettevõtete ostu, müügi, ühendamise või juhatuse poolt väljaostmise korral, on - kui palju on äri väärt? Äritegevuse väärtuse hindamine hõlmab endas palju rohkem, kui lihtsalt pilgu viskamist eelmise aasta majandusaruandele, või varade hindamist. Väärtuse analüütikud peavad arvestama majanduse olukorraga, analüüsima finantsaruandeid ja tulevikutendentse ning kaaluma, kuidas maksu- ja muud regulatsioonid mõjutavad äri väärtust.

Levinud meetodid äri väärtuse hindamisel on turuhinna-, varadepõhine ja tulupõhine lähenemine. Meetodi valik sõltub äriühingu tüübist (noteeritud börsil, eraettevõte jt), tegutsemise sektorist ja võrdlusandmete kättesaadavusest. Selleks, et kindlustada usaldusväärsemad tulemused äri õiglase väärtuse määramisel, kasutatakse mõnikord  mitme meetodi kombinatsiooni.

Meil on kogemused väärtuste hindamise osas:

 • Ostu- või ühinemiseelne ettevõtte väärtuse hindamine
 • Mitterahaliste sissemaksete, varade vahetamise ja ühisettevõtete hindamine
 • Varade ja äritegevuse hindamine arvestuse jaoks (firmaväärtus, materiaalsete ja immateriaalsete varade allahindlus)
 • Sõltumatu hindamisteenus erimeelsuste ja vaidluste korral
 • Hindamine pankadele ja riskifondidele esitamiseks

 

Ettevõtte müük ja likvideerimine 

Investeeringute väljaviimine ja ettevõtte likvideerimine on tavapärane tehing praeguses majandusolukorras, kuid ettevõtte omanike jaoks võib see olla ainulaadseks ja valulikuks sündmuseks. Omades ebapiisavat kogemust antud valdkonnas võib ettevõtja kanda suuremat kahjumit või mitte saavutada maksimaalselt võimalikku kasumit.

Aitame oma kliente kõikides küsimustes, mis on seotud nende äri müügi või ettevõtte likvideerimisega, sealhulgas:

 • Investeeringu väljaviimise ja likvideerimise strateegia väljatöötamine ja analüüs
 • Investorite leidmine Balti riikides ja teistes regioonides
 • Ettevõtte väärtuse hindamine
 • Nõustamine läbirääkimistel
 • Tehingu struktureerimine
 • Nõustamine tehingu sobilikuma maksustruktuuri osas

 

Vadim Donchevski


Vadim Donchevski

Finantsnõustamine, ettevõtete ost, müük ja ühendamine.

CV

Alex Saaremägi

 

Alex Saaremägi

Ettevõtete asutamine, juriidilised teenused.

Yevgen Belyachenko

Yevgen Beljachenko

Ettevõtete ja varade hindamine.

CV

 Marina Suvi

 

Marina Suvi

Ettevõtete asutamine ja juriidilised teenused Valgevenes.

 

    

 tn_86178075_20

Juhatuse liikme vastutus. Konfidentsiaalsuskohustus. Konkurentsipiirang.

 Koolituse materjalid - Annika Soom

                                    

                                                                                       
Kontaktid
Vadim Donchevski
Donoway Eesti Ltd
Jõe 2B
Tallinn Estonia 10151
Baltics
+372 68 25 750