Viimati külastatud
  • Print
  • Share

 

Aktuaalne 

Meie professionaalid toetavad arendustegevust oma valdkondades, nad on alati muutustega kursis, õpetavad ning nõustavad oma kliente laitmatu teeninduse ja kõrgkvaliteetse teenuse abil. Nad kõik on arvamusliidrid, kellelt sageli oodatakse artiklite kirjutamist või seminaride läbiviimist. Sektsioonis "aktuaalne" jagame meie kogemusi, uuringute tulemusi ning muid asja- ja ajakohaseid uudiseid Teiega.

 


 

 tn_74409251_14-2  

 Olulisemad maksumuudatused 2016

 
   tn_80487029_14  

Siirdehindade regulatsioon ja kontsernisisesed laenud

Kuidas määrata turuhinnale vastavat intressimäära kontsernisiseste laenude puhul

Loe

 tn_78307943  

 Direktiivide muutused-  mittefinantsteabe avaldamiseks 

 Loe 

   tn_86178075_20  

Astudes jalajälgedes...

Ettevõtte pärimine kui võimalus ja väljakutse raamatupidajatele.

 

Loe

 tn_89643858_22  

 Kuidas alustada oma äri Eestis?

Millised protseduurid on vajalikud äri alustamiseks Eestis.

Loe 
   tn_91156611  

 Kas audit või ülevaatus? 


 Loe
             
tn_78430556_15

   

Kuidas saada auditeerimisest suurimat kasu?

Milleks on vajalik aastasisene audiitkontroll? Valime aegsasti audiitori ja kontrollimise aja. Raamatupidamisandmete ja dokumentide ettevalmistamine.

Loe  

  tn_BU002228_7

 

Tulu kajastamise põhimõtted

Mis on tulu? Mis summas kajastatakse tulu? Tulu kajastamine kaupade müügist.

Loe


             
tn_86800058_15
   

Ka valgekraed petavad

Kes võib osutada petturiks? Kuidas ennetada pettust? Kuidas tuvastada petturid?

Loe  

  tn_86486342_15

 

Rendilepingute kajastamine

Rendilepingute klassifikatsioon. Mida tuleb rendi klassifitseerimisel silmas pidada? Miks on tähtis õigeaegselt määrata õige rendlik? Andmete avaldamine aastaaruandes.

Loe


tn_88091444  

 Käibemaks näituste, konverentside ja koolituste kuuludest välismaal

Kuidas maksustatakse käibemaksuga osalemist näitustel, konverentsidel ja koolitusel välismaal? Kas juhul, kui on tasutud arved näitustel, konverentsidel ja koolitusel välisriigis osalemiste eest, on vaja deklareerida käibemaksu?

Loe

   tn_BU002210_7  

 Makseasutused on pankadele alternatiiviks

Tegelikult on olemas pankadele mõned alternatiivid, mis on juba populaarsed nn "Vana Euroopa" riikides. Milliseid teenuseid võivad osutada makseteenuste tegevusluba omavad asutused?

Loe

 tn_BU002239_7  

IFRS või RTJ?

 
   tn_86178075_20  

Naine audiitori ametis

 
 tn_200290855-001_20  

Uute RTJ-de mõju välisinvestoritele