Header Image
 • Print
 • Share

 

Crowe Horwath Ydelsesoversigt

VALGFRIHED SOM BRÆNDSTOF

Ledelsesrådgivning på strategisk niveau: Crowe Horwath Danmark tilbyder hele pakken af specialer, så du på alle niveauer får et dynamisk med- og modspil. Vi leverer ikke bare et regnskab, men helhedsløsninger, der gør os til en ansvarlig forretningspartner og rådgiver.

   

Vi kombinerer tæt kontakt og rådgivning med en vifte af kompetencer, du normalt kun finder hos de største rådgivningsvirksomheder. Vi lægger vægt på at tilføre værdi i det daglige samarbejde ved at tilpasse vores ydelser til dine behov og gennem optimering af styring og forretningsgange.  

 

 

 

 

 

 

 

 YDELSER:

 Audit

Business Consulting

Business Consulting går – i sagens natur – helt tæt på etablering, udvikling, styring og effektivisering af virksomheder. Det er forretningsrådgivning i bred forstand, hvor vi hos Crowe Horwath Danmark, uanset opgavens omfang og art, altid har fokus på at tilføre værdi gennem vores bidrag til processerne.  

 

Vi hjælper ledelsen med at organisere, udvikle, styre og effektivisere. Vi rådgiver ved etablering af virksomhed: fastlæggelse og ændring af strategiplaner, generationsskifte, køb og salg af virksomhed, fission og fusion af selskaber, valg og implementering af økonomisystemer, etablering i udlandet, franchise, formue- og skatteoptimering samt investeringer og pension. 

 

Og så er det endda kun et udpluk. Kontakt os og hør mere.  


Kontakt os for yderligere information her    


  

 services image 3

Bogføring og Revision

Regnskab og revision er naturligvis kerneydelser for os, og vi har udviklet metoder og koncepter, der sikrer høj grad af sikkerhed i alle revisionsopgaver. Revisionen omfatter blandt andet at tage stilling til den anvendte regnskabspraksis og til de skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.  

 

Inden for dette område varetager vi også påtegning og erklæringer på årsrapporter, perioderegnskaber, budgetter mv., samt rådgivning ved udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber. 

 

Når du vælger Crowe Horwath Danmark til regnskab og revision, har du også valgt tryghed og sikkerhed for, at gældende lovgivning bliver overholdt. Vi bruger samtidig opgaverne som afsæt for dialog om, hvordan der kan iværksættes forbedringer på de forretningsmæssige områder.  

Kontakt os for yderligere information her 

 services image 2

Skat, moms og afgifter

Skat, moms og afgifter kan være uoverskuelige områder for den enkelte virksomhed. Lovgivning, myndighedskrav og nationale og internationale regler er omfattende og bliver ofte ændret. Her er det afgørende med et opdateret med- og modspil fra en forretningspartner med kompetencer på dette område.  

 

Hos Crowe Horwath Danmark tilbyder vi en højt specialiseret og aktiv rådgivning, der sikrer optimal skatte- og afgiftsplanlægning. Vel at mærke både inden for danske og internationale forhold, hvad der bliver mere og mere centralt i en internationaliseret verden.  

 

Som en del af Crowe Horwath International og medejer af ReviTax A/S kan vi hurtigt og effektivt trække på et personligt netværk af specialister fra hele verden. Vi gør brug af den nyeste informationsteknologi, der er på markedet, herunder programmer til brug for international skatteplanlægning.  

 Kontakt os for yderligere information her   

 

 services image 4  

Den Daglige Administration

Vores servicemedarbejdere er specialiserede inden for deres felt og beskæftiger sig udelukkende med dette område. Vi har kapacitet og kompetencer i huset, så du kan få erhvervsservice ”efter mål”.  Når vi kommer til årsafslutningen, kan vi også assistere med regnskabsaflæggelsen og gøre materialet klart til, at revisorerne tager over.  

 

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen benytter vi lejligheden til at drøfte din virksomheds udviklingstendenser og øvrige forhold af betydning for den fremtidige drift med dig og den øvrige ledelse.  

 

Virksomhedens årsregnskab giver et billede af virksomhedens driftsøkonomiske situation, men skattevæsenet har egne krav til oplysningerne og egne regler om regnskabsaflæggelsen, som vi naturligvis også assisterer med.  

Kontakt os for yderligere information her     

Audit

Er det et spørgsmål om teknik?

Når det gælder it, kan du hente kvalificeret rådgivning hos Crowe Horwath Danmark om løsninger, der bygger på den nyeste teknologi. Vi hjælper med at forbedre forretningsprocesserne, så økonomi, overblik og sikkerhed forbedres.  

Vi kan blandt andet tilbyde:  

 • Analyse og identifikation af behov.
 • Scanning og præsentation af relevante løsninger.
 • Medvirken ved valg af leverandør.
 • Medvirken ved valg af software og hardware.
 • Medvirken ved kontraktforhandling og –indgåelse med leverandør.
 • Medvirken ved opsætning af system.
 • Forslag til ledelsesinformation.
 • Medvirken ved uddannelse af personale.
 • Medvirken ved overgang til nye systemer.
 • Gennemgang af sikkerhed.
 • Assistance med design og implementering af stærke kontroller.
 • Test af kontroller.

Vores rådgivning og assistance udføres i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere. Vi kan gennem vort netværk løse opgaver på tværs af landegrænser – og gøre brug af netop de kompetencer, der er optimale til løsning af den specifikke opgave.  

 

Din afgørende fordel: Et stærkere beslutningsgrundlag og øget gennemslagskraft for nye it-investeringer og -strategier.  

Kontakt os for yderligere information her

   

Kontakt os
Kontakt Os
Crowe Horwath
Rygårds Allé 104
DK-2900 Hellerup
CVR nr. 33256876
Tlf.: +45 39292500